UMETNIČKI CENTAR SOKO

Dešavanja, Muzika, Pevanje, Igranje, Seminari , itd.

Subota 12. jun 2021. od 20:00 onlajn predavanje o životu, ljubavi i tragičnom kraju poslednjih Obrenovića, kraljice Drage i kralja Aleksandra. Predavač je Milorad Stokin, autor i urednik stranice Fragmenti prošlosti i masterant kulturologije.

Više informacija>

Od 10. avgusta 2020. godine:
 
•Srpska tradicija i kultura za decu od 3 do 6 godina 
(nedelja od 10:00 do 10:45)

•Srpsko tradicionalno pevanje za decu od 6 do 14 godina
(nedelja od 11:00 do 12:30)

•Srpsko tradicionalno pevanje-ženska pevačka grupa  
(sreda od 19:30 do 21:00 i nedelja od 11:00 do 12:30)

Kontakt:
kunstzentrumsoko@gmail.com ili facebook.com/kzsoko/