UMETNIČKI CENTAR SOKO

Dešavanja, Muzika, Pevanje, Igranje, Seminari , itd.

Od 10. avgusta 2020. godine:
 
•Srpska tradicija i kultura za decu od 3 do 6 godina 
 (nedelja od 10:30 do 11:15)
•Srpsko tradicionalno pevanje za decu od 6 do 14 godina
 (sreda od 18:00 do 19:00 i nedelja od 11:30 do 12:30)
•Srpsko tradicionalno pevanje-ženska pevačka grupa  
 (sreda od 19:00 do 20:30 i nedelja od 11:00 do 12:30)
Kontakt:
kunstzentrumsoko@gmail.com ili facebook.com/kzsoko/

© 2020 by Kunstzentrum Soko.