NOVOSTI

Od 10. avgusta 2020. godine:

 

•Srpska tradicija i kultura za decu od 3 do 6 godina

•Srpsko tradicionalno pevanje za decu od 6 do 14 godina

•Srpsko tradicionalno pevanje (ženska i muška grupa pevača)

Kontakt:

kunstzentrumsoko@gmail.com ili facebook.com/kzsoko/

Svetosavski bal

25.01.2020. u 20:00

sala Metro, Grand Casino Basel

Flughafenstrasse 225, 4056 Basel

Ostani u toku

© 2020 by Kunstzentrum Soko.